ANGKATAN KERJA

I. Tenaga Kerja

Tenaga Kerja Laki-Laki Perempuan
Penduduk Usia 18 - 56 Tahun 1880 Orang 1846 Orang
Penduduk Usia 18 - 56 Tahun Yang Bekerja 1730 Orang 1702 Orang
Penduduk Usia 18 - 56 Tahun Yang Belum atau Tidak Bekerja 150 Orang 144 Orang
Penduduk Usia 0-6 Tahun 335 Orang 330 Orang
Penduduk Masih Sekolah 7-18 Tahun 800 Orang 645 Orang
Penduduk Usia 56 Tahun Ke Atas 533 Orang 608 Orang
Jumlah 5.428 Orang 5.275 Orang